Ohjaajan ohje (Study)

<< Näytä sisällysluettelo >>

Menu  »Ei otsikoita tämän aiheen alla«

Ohjaajan ohje (Study)

Tarkistuslista - ohjaajan vastuut

Suunnittele harjoitteluvuorot opiskelijan kanssa

Hyväksy vuorot

Kuittaa toteutuneet vuorot

Osallistu arviointikeskusteluihin

Hyväksy arviointi

Kuva. Harjoittelun ohjauksen prosessin kuvaus

Kuva. Harjoittelun ohjauksen prosessin kuvaus